Alber Kamyunun Nobel mükafatı aldıqdan sonra ilk müəlliminə yazdığı məktub.

albert-camus-biography_i5

          7 noyabr 1913 -cü ildə Əlcazairdə doğulmuş  fransız yazıçısı və filosof, ekzistensializm cərəyanının nümayəndəsi, dramaturq və tənqidçi Alber Kamyu, sağlığında “Qərbin vicdanı” adlandırılmışdı. Yazıçı dünyanın çox hissəsində oxunan “Xoşbəxt ölüm”, “Yad”, “Taun” və s. romanların müəllifidir. Bundan əlavə yazıçı “Astar və üz”, “Üsyankar insan”, “Süqut” esseler kitabının,  “Kaliqula” pyesinin də müəllifidir. Alber Kamyu 1957-ci ildə “insan vicdanının həlledici rolunu aşkara çıхartmaq istiqamətində ədəbiyyata verdiyi mühüm töhfəyə görə” Nobel mükafatı aldı. Yazıçı lakonik Nobel mühazirəsində bütün yaradıcılıq növlərinin başlıca vəzifəsinin “ağ yalandan qaçmaq və zülmə qarşı mübarizə aparmaq” olduğu fikrini əsaslandırmışdı.

         Alber Kamyunun həcmcə o qədər də böyük olmayan yaradıcılıq irsi müasir dövrdə təkcə yazıçının tariхi vətəni Fransada deyil, bütün dünyada böyük maraq doğurur. Kamyunun əsərləri oхunur, müхtəlif dillərə tərcümə edilir, mübahisələrə səbəb olur, düşündürür. Bir sözlə, o, sağlığında olduğu kimi yaşayır və insanlığa nəcib хidmətini davam etdirir.

        Literary.agta.az saytı indiyədək Alber Kamyunun iki hekayəsini – “Nə qurban, nə də cəllad”  , “Susqunlar”  hekayələrini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdi. İndisə Alber Kamyunun Nobel mükafatı aldıqdan sonra ilk müəlliminə yazdığı məktubu təqdim edirik:

“Əziz Müsyö Jermen,

Sizinlə  bütün səmimiyətimlə danışmadan əvvəl ətrafımdakı səs-küyün bir az sakitləşməsini gözlədim.Yenicə , nə tələb etdiyim, nə də əldə etmək istəyində olduğum  çox böyük bir mükafata  layiq görülmüşəm.

Fəqət  xəbəri eşidəndə anamdan sonra ağlımdan keçən ilk siz oldunuz .Siz olmasaydınız, sizin kiçik yoxsul  bir oğlana -mənə   uzatdıgınız nəvazişli  əliniz  , sizin təlim və tədrisiniz  olmasaydı  bunların heç biri həyata keçə bilməzdi.

Bu mükafata  görə çox  şey etməmişəm.Amma ən azından bu   mənə sizin mənim üçün nə məna kəsb etdiyinizi söyləməyə  və  sizin  əməyinizin , sizin   zəhmətinizin, mənə  həsr etdiyiniz o  səxavətli ürəyinizin  illər kəçməsinə  baxmayaraq heç bir zaman sizin qədirbilən   tələbəniz olmağı  yadırğamayan  o kiçik  məktəbli oğlanlardan  birinin daxilində  hələ də  yaşadığınıza sizi   inandırmaq imkanı  verir.

Bütün səmimiyyətimlə  sizi  qucaqlayıram.”

Məktubu tərcümə etdi: Kamran Məhərrəmov

Kitab, Məlumat kateqoriyasına göndərildi | Etiketləndi , , , , , , , , , | Bir şərh yazın